Ultradźwięki

Terapia Ultradźwiękowa

Pacjentom, którzy szukają ulgi w bólach

Dla wszystkich chcących zahamować procesy zapalne lub przyspieszyć wchłanianie tkankowe rekomendowana jest terapia, wykorzystująca ultradźwięki. Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi usługami, które oferuje fizykoterapia, m.in. magnetoterapia czy nowoczesna laseroterapia.

FIZYKOTERAPIA
ultradźwięki ultradźwięki
ultradźwięki
ultradźwięki
ultradźwięki

Na czym polega terapia?


Ultradźwięki wywołują wiele zmian w ustroju ludzkim, które można podzielić na miejscowe (pierwotne) i ogólne (wtórne). 

Podstawowym efektem, jaki ultradźwięki wywołują
na tkanki jest działanie mechaniczne zwane „mikromasażem”, które wytwarzane jest w wyniku wahań ciśnień w przebiegu fali dźwiękowej.

Ultradźwięki działające miejscowo wpływają na:
• mikromasaż,
• wytworzenie w tkankach ciepła,
• przyspieszenie rozpadu białek,
• zwiększenie przewodności elektrycznej komórek,
• rozpad wody na H+ i OH-.

Do ogólnych skutków biologicznych stosowania ultradźwięków należą:

• działanie przeciwbólowe
• zmniejszenie napięcia mięśni
• powstanie związków aktywnych biologicznie
• wpływ na enzymy ustrojowe
• rozszerzenie naczyń krwionośnych
• hamowanie procesów zapalnych
• przyśpieszenie wchłaniania tkankowego
• uwalnianie substancji histamino podobnych w ilościach aktywnych biologicznie

Terapia Ultradźwiękowa

Jeśli szukasz
ulgi w bólach, 

jeśli chcesz zahamować proces zapalny, wówczas rekomendowana będzie terapia, która wykorzystuje ultradźwięki.