Ultradźwięki

 

Terapia Ultradźwiękowa


Pacjentom, którzy szukają ulgi w bólach, chcą zahamować procesy zapalne lub przyspieszyć wchłanianie tkankowe rekomendowana jest terapia, wykorzystująca ultradźwięki. Lekarz ortopeda lub inny specjalista może zalecić leczenie tą właśnie metodą, kiedy potrzebne jest działanie miejscowe lub ogólne.

Podstawą działania ultradźwięków są drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. W lecznictwie ultradźwięki stosuje się w częstotliwościach 800, 1000, 2400 oraz 3000 kHz.

Ultradźwięki — działanie

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi usługami, które oferuje fizykoterapia, m.in. magnetoterapia czy nowoczesna laseroterapia.
Na czym polega terapia?

Ultradźwięki wywołują wiele zmian w ustroju ludzkim, które można podzielić na miejscowe (pierwotne) i ogólne (wtórne).

Podstawowym efektem, jaki ultradźwięki wywołują na tkanki jest działanie mechaniczne zwane „mikromasażem”, które wytwarzane jest w wyniku wahań ciśnień w przebiegu fali dźwiękowej.
Ultradźwięki działające miejscowo wpływają na:
 • mikromasaż,
 • wytworzenie w tkankach ciepła,
 • przyspieszenie rozpadu białek,
 • zwiększenie przewodności elektrycznej komórek,
 • rozpad wody na H+ i OH-.
Do ogólnych skutków biologicznych stosowania ultradźwięków należą:
 • działanie przeciwbólowe
 • zmniejszenie napięcia mięśni
 • powstanie związków aktywnych biologicznie
 • wpływ na enzymy ustrojowe
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • hamowanie procesów zapalnych
 • przyśpieszenie wchłaniania tkankowego
 • uwalnianie substancji histamino podobnych w ilościach aktywnych biologicznie