Krioterapia ogólnoustrojowa

 

Krioterapia: leczenie i odnowa biologiczna

Krioterapia ustrojowa (całego ciała) wykorzystuje w procesie leczenia niskie temperatury.

Czynnikiem schładzającym cały organizm jest zimne powietrze w temperaturze od -110 do -160 stopni Celsjusza.  Zabieg w kriokomorze  trwa od 2 do 3 minut. U dorosłego człowieka krótki, bardzo intensywny wpływ krańcowo niskich temperatur uruchamia reakcję hormonalną powodującą wzrost przemiany tkankowej i podwyższenie ciepłoty tkanek. Krioterapia ogólnoustrojowa powoduje znieczulenie i uruchamia wewnętrzną reakcję przeciwbólową. Wpływ niskich temperatur na rozluźnienie mięśni szkieletowych tłumaczy się zmniejszonym napływem do rdzenia kręgowego bodźców bólowych.
Co się dzieje z organizmem w niskich temperaturach?

W obrębie kończyn zachodzi reakcja otwierania lub zamykania przetok tętniczo-żylnych pod wpływem niskich temperatur. Wszystko to stwarza m.in. komfortowe warunki do postępowania rehabilitacyjnego, które można zintensyfikować i przedłużyć.

Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje szczególną formę termoregulacji, której skutki są niezwykle korzystne miejscowo, a ich suma daje efektywny sposób odnowy biologicznej. Zaobserwowano wyraźny wzrost odporności ustroju. Należy podkreślić, że wykorzystywanie oddziaływania temperatur kriogenicznych na ustrój człowieka ma nie tylko zastosowanie w medycynie, w postępowaniu z ludźmi chorymi, ale również u osób zdrowych, uprawiających wysiłek sportowy wyczynowo lub rekreacyjnie. Istnieje szereg efektów działania niskich temperatur na organizm człowieka. Podczas kriostymulacji dochodzi do oziębienia tkanek powierzchniowych oraz zmian w mikrokrążeniu. Początkowo naczynia krwionośne ulegają odruchowemu zwężeniu, lecz po upływie kilkunastu sekund następuje ich rozszerzenie. Skutkuje to silnym wzrostem ukrwienia tkankowego, który może trwać nawet przez 6 godzin. Jednocześnie rośnie temperatura skóry, osiągając po kilkunastu minutach wyjściową wartość, a potem ją przekraczając.
W jaki sposób krioterapia wpływa na nasze zdrowie?

Jest to doskonała metoda odnowy biologicznej, pozwalająca w szybki i efektywny sposób zregenerować organizm po wytężonym wysiłku. Sprzyja również szybszemu złagodzeniu dolegliwości, zwłaszcza bólowych, powstałych np. w wyniku uprawiania sportu.

Ponadto zabiegi te:
 • Oddziaływują korzystnie na układ immunologiczny (wzrost odporności)
 • Działają przeciwbólowo
 • Spowalniają procesy starzenia
 • Stanowią doskonałą formę odnowy biologicznej
 • Wpływają na poprawę samopoczucia (leczenie depresji i bezsenności
 • Wspomagają zabiegi kosmetyczne (poprawa celulitu)
Jakie właściwości lecznicze posiada krioterapia?

Najcenniejszymi efektami leczniczymi zabiegów kriogenii jest:

 • Czynne przekrwienie ciała, które decyduje o szybkim gojeniu się urazów i zapaleń
 • Uczucie subiektywnej bezbolesności utrzymujące się przez 6 – 8 godzin po zabiegu, powodujące większą intensywność i skuteczność stosowania rehabilitacji ruchowej (kriorehabilitacja)
 • Efekt bezbolesności przy powtarzalnych zabiegach utrwala się na długi czas
 • Wzrost odporności ustroju (wzrost limfocytów immunokompetentnych KN)
 • Korzystny wpływ na psychikę (ustępuje zmęczenie, wybitna poprawa nastroju i samopoczucia)
 • Powrót chęci do pracy fizycznej i umysłowej
 

WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

Zabiegom krioterapii powinny poddać się osoby z cierpiące na:

 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Choroby zwyrodnieniowe stawów
 • Stwardnienie rozsiane
 • Zapalenie okołostawowe ścięgien, torebki stawowej
 • Urazy mięśni
 • Następstwa stłuczeń – obrzęki i wysięk
 • Przewlekłe zespoły bólowe
 • Schorzenia dermatologiczne: łuszczyca, włókniaki, brodawki, zakażenia wirusowe
 • Dolegliwości wymagające odnowy biologicznej: przeciążenia, zmęczenie mięśni
 • Kontuzje i urazy: zwichnięcia, skręcenia, złamania
 • Dyskopatie

Przeciwwskazania:

 • Niedoczynność tarczycy
 • Niedokrwistość
 • Nadciśnienie tętnicze znacznego stopnia
 • Zaawansowana miażdżyca
 • Ropno-zgorzelinowe zmiany na skórze
 • Stosowanie niektórych leków (neuroleptyki, alkohol)
 • Krioglobulinemia
 • Kriofibrynogemia
 • Uszkodzenia skóry
 • Obecność miejscowych odmrożeń
 • Klaustrofobia