Rehabilitacja po Covidowa

REHABILITACJA POCOVIDOWA

Ministerstwo zdrowia szacuje, że około jednej trzeciej pacjentów boryka się z powikłaniami po przechorowniu  COVID-19. Najczęściej są to problemy z oddychaniem, zmniejszenie ogólnej wydolności i odporności organizmu, mniejsza tolerancja na wysiłek fizyczny, bóle stawów oraz bóle mięśniowo-powięziowe, a także problemy natury psychicznej jak depresje czy stany lękowe. Dolegliwości te skutecznie utrudniają wykonywanie czynności dnia codziennego oraz sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

REHABILITACJA POCOVIDOWA

Niestety obecnie nie można już skorzystać z rehabilitacji pocovidowej na podstawie skierowania od lekarza w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego Centrum Rehabilitacji CRYOS jako prywatna placówka lecznicza wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich pacjentów dotkniętych powikłaniami po COVID-19.
Oferujemy Państwu kompleksową rehabilitację pocovidową w trybie ambulatoryjnym, obejmującą takie elementy jak:
-Krioterapia ogólnoustrojowa
-Fizykoterapia dostosowana do potrzeb pacjenta
-Masaż leczniczy
-Kinezyterapię – ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb pacjenta
-Ćwiczenia oddechowe
-Trening wytrzymałościowy na bieżni/rowerze stacjonarnym
-Edukację zdrowotną i promocję zdrowia
Przyjmuje się, że czas rehabilitacji pocovidowej trwa od 2 do 6 tygodni. Pamiętać jednak trzeba, że jest on uzależniony od stanu Pacjenta przypadającego na dzień rozpoczęcia rehabilitacji oraz zależy od stopnia zaangażowania Pacjenta w proces rehabilitacji (stosowanie się do zaleceń terapeuty, wykonywanie ćwiczeń w domu itp.).
Dzięki rehabilitacji pacjenci po przechorowaniu COVID-19 szybciej powrócą do pełnej sprawności, poprawią tolerancję na zwiększony wysiłek fizyczny oraz unormują i poprawią funkcjonowanie układu krążenia. Zwiększy się również ich sprawność oddechowa co zniweluje utrzymujące się objawy takie jak osłabienie czy duszność. Co najważniejsze regularna Rehabilitacja podnosi naturalną odporność naszego organizmu i zabezpiecza przed ponownym zachorowaniem nie tylko na COVID-19 stanowiąc najlepszą formę profilaktyki w tym zakresie. Terapia może również pozytywnie wpłynąć na stan psychiczny naszych pacjentów, bo jak ogólnie wiadomo zarówno podczas treningu czy wizyt w kriokomorze wydzielają się endorfiny czyli hormony szczęścia! 🙂