Masaż relaksacyjny

Historia masażu relaksacyjnego

sięga ubiegłych stuleci
i prowadzi do poprawy funkcjonowania całego organizmu

Stosowane już w starożytności rodzaje dotyku leczniczego mają odzwierciedlenie we współczesnym masażu.

Rejestracja ON-LINE
Masaż relaksacyjny

oddziałuje na cały organizm
i jest alternatywną formą leczenia 

Masaż relaksacyjny jest odmianą masażu klasycznego. Nie opiera się wyłącznie na działaniu rozluźniającym, ale
oddziałuje również na pozostałe układy i tkanki organizmu człowieka.

Rejestracja ON-LINE
W masażu relaksacyjnym

wykorzystuje się techniki

dotykania, uciskania, ugniatania, głaskania oraz rozcierania miejsc, które wykazują wzmożone napięcie mięśni lub w których manifestują się dolegliwości bólowe.

Umów się na WIZYTĘ

M a s a ż
R e l a k s a c y j n y

Należy do najstarszych zabiegów leczniczych stosowanych od czasów starożytnych.

MA DZIAŁANIE PALPACYJNE

Polega na dzieleniu się dotykiem, który przenika głęboko do mięśni, kości i narządów wewnętrznych.

REGENERUJE CIAŁO

Masaż relaksacyjny może być jednym ze sposobów regeneracji ciała nie tylko w ujęciu somatycznym, ale może wywoływać korzyści psychosomatyczne.

WPROWADZA
W STAN GŁĘBOKIEJ RELAKSACJI

Przenika głęboko do mięśni, kości i narządów wewnętrznych, a dobrze wykonany masaż przenika do istoty ciała człowieka.

PRZEDE WSZYSTKIM ROZLUŹNIENIE

W masażu relaksacyjnym stosuje się głównie techniki masażu klasycznego
o charakterze rozluźniającym.