Ćwiczenia Indywidualne

Indywidualna praca z pacjentem obejmuje leczenie dysfunkcji poprzez dobór odpowiedniej specjalistycznej terapii fizjoterapeutycznej, ukierunkowanej ściśle na problem funkcjonalny pacjenta. Nadrzędnym celem podejścia indywidualnego jest likwidacja istniejącego problemu i przywrócenie, jak największej sprawności i niezależności w życiu codziennym.

Terapeuta indywidualnie dobiera rodzaj ćwiczeń, ich intensywność i tempo zamierzonego celu. W terapii wykorzystywane są różne przybory jak i przyrząd. Podczas kinezyterapii wykorzystywane są ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, równoważne oraz inne potrzebne do poprawy funkcji pacjenta i powrotu do sprawności.