Terapia Ultradźwiękowa

Podstawą działania ultradźwięków są drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego.

W lecznictwie stosuje się częstotliwości 800, 1000, 2400 oraz 3000 kHz. 


Działanie ultradźwięków wywołuje wiele zmian w ustroju ludzkim, które można podzielić na miejscowe (pierwotne) i ogólne (wtórne). Podstawowym efektem działania ultradźwięków na tkanki jest działanie mechaniczne zwane "mikromasażem", które wytwarzane jest w wyniku wahań ciśnień w przebiegu fali dźwiękowej. 

Mikromasaż, wytworzenie w tkankach ciepła, przyspieszenie rozpadu białek, zwiększenie przewodności elektrycznej komórek oraz rozpad wody na H i OH zalicza się do działań miejscowych. 

 • Do ogólnych skutków biologicznych stosowania ultradźwięków należą:
  • działanie przeciwbólowe
  • zmniejszenie napięcia mięśni
  • powstanie związków aktywnych biologicznie
  • wpływ na enzymy ustrojowe
  • rozszerzenie naczyń krwionośnych
  • hamowanie procesów zapalnych
  • przyśpieszenie wchłaniania tkankowego
  • uwalnianie substancji histamino podobnych w ilościach aktywnych biologicznie